SSL verbinding

Een SSL beveiliging heeft als doel de pagina’s waar men persoonsgegevens invoert te beveiligen tegen misbruik door derden. Er zijn twee belangrijke redenen om te kiezen om uw website te voorzien van een SSL certificaat:

  1. Betere Google ranking door SSL
    Indien alle pagina´s van de website beveiligd zijn met SSL wordt dit door Google beloond met een hogere klassificering. Momenteel weegt dit nog niet heel zwaar mee in de ranking, maar binnenkort worden er meer consequenties aan gegeven door Google, onder de vlag ‘HTTPS everywhere’. Google heeft het onderwerp online veiligheid hoger op de prioriteitenlijst gezet en wil dit door middel van dataversleuteling bereiken.
  2. Soms is een SSL certificaat verplicht
    De Wet bescherming persoonsgegevens geeft aan wanneer je persoonsgegevens mag verwerken en aan welke eisen dat dan moet voldoen. Bij een webwinkel ben je verplicht de website op alle gebieden waar men persoonsgegevens invoert te beveiligen tegen misbruik hiervan. Dit betreft naast het bestelproces ook bijvoorbeeld de contactformulieren. Vaak wordt het contactformulier vergeten in de beveiliging maar gezien deze ook op jouw website staat ben je daar dan ook verantwoordelijk voor. Indien je hier niet aan voldoet, overtreed je de wet, wat je een grote boete kan kosten.

Hoe werkt een SSL certificaat?

Een SSL certificaat op je website werkt tweeledig:

  1. Het garandeert voor de bezoeker de echtheid van de website. De browser van de bezoeker zal het SSL certificaat valideren bij de uitgevende instantie. Is deze correct dan krijgen de bezoekers een groen slotje te zien. Is het certificaat ongeldig of verlopen, komt er een rode waarschuwing.
  2. De data tussen de bezoeker en website worden versleuteld uitgewisseld. Door de versleuteling kunnen kan de data van bijvoorbeeld persoonsgegevens of betaalgegevens niet onderweg afgeluisterd worden.