Privacy statement

BarbansonWebhosting bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan BarbansonWebhosting worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van BarbansonWebhosting voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Internetsites van derden

De Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden welke door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy statement

BarbansonWebhosting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy statement. Raadpleeg de Privacy statement geregeld, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u aan ons richten via het contactformulier.